ບົດສູນທອດພົດ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII

ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນຊົມເຊີຍລັດຖະບານລາວ ທີ່ນໍາເອົາໂຄງການດອນສະໂຮງເຂົ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ


2016-12-12

   

 

ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນຊົມເຊີຍລັດຖະບານລາວ
ທີ່ນໍາເອົາໂຄງການດອນສະໂຮງເຂົ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ

ເຖິງແມ່ນວ່າກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະ ດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ມາໄດ້ເດືອນກວ່າແລ້ວ, ແຕ່ບາງອົງ ການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (NGO) ກໍໂຄສະນາເປົ່າ ຂ່າວແບບບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ໂຈະໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຜູ້ຂຽນຈິ່ງໄດ້ເຂົ້າສຳພາດທ່ານນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງ ຫົວໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ ນ້ຳຂອງ ແຫ່ງຊາດ (ຄມຊ) ທັງເປັນຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຢັ້ງຢືນວ່າ: ກອງປະຊຸມ ສະພາມົນຕີ ຄມສ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ບາງກອກປະເທດໄທເມື່ອທ້າຍເດືອນມີຖຸນາຜ່ານມາ ໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນຫຼາຍບັນ ຫາທີ່ປິ່ນອ້ອມ ວຽກງານຂອງອົງການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແລະ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມ ກັນຕາມວາລະດຳເນີນກອງ ປະຊຸມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ໃນນັ້ນ ຕໍ່ໂຄງ ການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ, ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສະແດງ ຄວາມຊົມເຊີຍລັດຖະບານ ລາວ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາໂຄງການດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ, ໝາຍວ່າພາຍຫຼັງສຳເລັດກອງປະຊຸມ ຄມສ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ຄືຮອດທ້າຍເດືອນທັນວາ 2014 ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ (ຄມຊ) ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານງານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ການສຶກສາຂອງສະພາມົນຕີລວມທັງການສຶກສາຂອງບາງປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນ ສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາການຈາກປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອດຳເນີນການຕິດຕາມຮ່ວມກັນ.
   ທ່ານ ນາງ ມອນມະນີ ຍອຍບົວກ່ອງກ່າວຕື່ມວ່າ: ການຕັດສີນໃຈຂອງລັດຖະບານລາວໃນການນຳເອົາໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ຳດອນສະໂຮງເຂົ້າສູ່ຂະບວນ ການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າແມ່ນ ເປັນການຢັ້ງຢືນຄືນເຖິງເຈດ ຈຳນົງອັນດີໃນການຮ່ວມມືພາຍ ໃນ ຄມສ ກໍຄືຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມ ກຽມພ້ອມຂອງລັດຖະບານ ລາວທີ່ຈະພັດທະນາເຂື່ອນໄຟ ຟ້າພະລັງງານນ້ຳດ້ວຍການ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ມີລັກສະນະຍືນຍົງ. ໃນກອງປະຊຸມ ຄມສ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ພັດ ທະນາກໍບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສປປ ລາວ ໂຈະທຸກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ພວກເຮົາລໍຖ້າ ບັນ ດາຜົນຂອງການສຶກສາ ຈຶ່ງພິ ຈາລະນາການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍເພາະວ່າ ພາຍຫຼັງ ສຳເລັດ 6 ເດືອນຂອງການປຶກ ສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລ້ວ, ການຕັດສີນໃຈຈະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ຫຼື ການພັດທະນາກໍຍັງແມ່ນສິດ ອຳນາດໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ຕັດສີນ. ຢ່າງ ໃດກໍດີ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ຢຶດຖືການພັດທະນາ ຕາມທິດຍືນຍົງບໍ່ມີຜົນກະທົບ ທີ່ສຳຄັນ-ຍາວນານຂ້າມຜ່ານ ຊາຍແດນ ແລະ ຕ້ອງເກີດມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກວຽກງານດຳເນີນໄປດ້ວຍຜົນສຳເລັດໃນໄລຍະປຶກສາຫາລື ລ່ວງ ໜ້າ, ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຮ່ວມມືກັນ ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດ ທະນາເຂື່ອນດອນສະໂຮງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນຕ່າງໆຕາມການເຊີນ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ, ບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ເຂົ້າ ໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບສະພາບການພັດ ທະນາຂອງປະເທດເຮົາທີ່ຕ້ອງ ໄດ້ອາໄສການສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້າພະລັງງານນ້ຳຢູ່ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງແບບເປີດກວ້າງດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວກໍຄືປະຊາຊົນລາວທັງຊາດ ຍາມໃດກໍ ປາຖະໜາຢາກພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ຍາມໃດກໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນ ມິດ ໃນໂລກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທັງສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທີ່ໄດ້ອູ້ມຊູຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ຕະຫຼອດມາໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນພວກເຮົາກໍຕຳນິວິຈານຕໍ່ບາງອົງການ NGO ທີ່ກົດ ໜ່ວງຖ່ວງ ດຶງການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາ. ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ໝາຍວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ຮັບເອົາຄຳຕຳນິຕິຊົມຕໍ່ອົງການດັ່ງກ່າວ, ທຸກການຕຳນິຕິຊົມພວກ ເຮົາກໍ ໄດ້ປັບປ່ຽນ ແລະ ແກ້ໄຂເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງການສະເໜີຂອງ NGO ມາໂດຍຕະຫຼອດ, ແຕ່ຈະໂທດປານ້ອຍປາໃຫຍ່ ຂະໜາດ 1 ໂຕ 2 ໂຕ ທີ່ບໍ່ແຂງ ແຮງບໍ່ສາມາດລອຍ ແລະ ແພ່ ພັນໄດ້ ແລ້ວມາຕິວ່າເປັນຍ້ອນ ຈະມີການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ລຳແມ່ ນ້ຳຂອງແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນພຽງ ພໍ ເພາະໃນຂະນະທີ່ແມ່ນ້ຳໂຣນຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງທີ່ມີຄວາມຍາວເທົ່າແມ່ນ້ຳຂອງກໍຍັງສາມາດສ້າງເຂື່ອນໄດ້ເຖິງ 19 ເຂື່ອນ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນນີ້, ຈາກບົດຮຽນນັ້ນ ສປປ ລາວ ກໍຢາກພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຕົນເຊັ່ນດຽວກັນ.