ບົດສູນທອດພົດ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII

ຂໍ້ຕົກລົງຊົ່ວຄາວວ່າດ້ວຍຫຼັກການພິຈາລະນາລາຄາໄຟຟ້າຂອງບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າທີ່ຈະຂາຍໃຫ້ກັບ ຟຟລ


2016-05-19