ບົດສູນທອດພົດ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII

ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ບັນຫາລາຄາໄຟຟ້າແພງ


2014-08-25

ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕໍ່ບັນຫາລາຄາໄຟຟ້າແພງ

ຂປລ. ບັນຫາລາຄາກະ ແສໄຟຟ້າແພງຂະນະທີ່ມີ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເປັນຈຳນວນ ຫລາຍນັ້ນແມ່ນເກີດຈາກ ຫລາຍປັດໄຈເຊິ່ງຕົ້ນຕໍກໍ ແມ່ນຕົ້ນທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນສູງ, ດ້ານຝ່າຍຜະລິດ ກໍຕ້ອງມີສະຖານີຈ່າຍໄຟ ຟ້າ, ສາຍສົ່ງແຮງກາງ, ແຮງ ຕ່ຳໄປຫາປະຊາຊົນສະນັ້ນ ມັນຈິ່ງກ່ຽວພັນເຖິງເລື່ອງ ລາຄາເພື່ອເກັບຄືນ. ນອກ ຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ໃຊ້ທຶນຢ່າງມະ ຫາສານເພື່ອດຶງຕາຂ່າຍໄຟ ຟ້າແຈກຍາຍໄປຫາບ້ານຂອງ ປະຊາຊົນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ  ນະໂຍບາຍ,  ແຜນພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຮອດປີ 2015 ຂະຫຍາຍຕາ ຂ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ ຊົມໃຊ້ກວມ 85% ແລະ ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ 90%. ນີ້ແມ່ນ ບາງຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ວິລະ ພົນ ວິລະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ໄດ້ຕອບ  ຂໍ້ຂ້ອງ ໃຈຂອງປະຊາຊົນ  ຜ່ານໂທລະສັບສາຍດ່ວນ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນ ທີ 21 ເດືອນສິງຫາ ປີ 2014  ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ.
   ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍ ວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຍັງໃຫ້ລາຍລະ ອຽດກ່ຽວກັບການກຳນົດຄ່າ ກະແສໄຟຟ້າອີກວ່າ: ການ ເກັບຄ່າກະແສໄຟຟ້າແມ່ນ ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນ ກົດໝາຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງ ປີ 2012 ວ່າການກຳນົດລາ ຄາໄຟຟ້າເຊິ່ງໄຟຟ້າລາວ ແລະ ກະຊວງພະລັງງານ-ບໍ່ ແຮ່ເປັນຜູ້ກຳນົດລາຄາສະເໜີ  ຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອຕົກລົງອະ ນຸມັດແຕ່ການກຳນົດລາຄາ ຕ້ອງອີງໃສ່ສະພາບເສດຖະ ກິດ, ໃນນັ້ນ ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກ ຍາກໃຊ້ໄຟຟ້າຕ່ຳກວ່າ 25 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນຈະຄິດ ໄລ່ 300 ກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລວັດ ໂມງ ສະເລ່ຍແລ້ວຈະໄດ້ເສຍ ຄ່າໄຟຟ້າ ປະມານ 8.000 ກວ່າກີບບວກກັບຄ່າເຊົ່າໝໍ້ ນັບໄຟ ແລະ ອາກອນພາສີ ແມ່ນຈະໄດ້ເສຍຄ້າໄຟຟ້າປະ ມານ 10.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ; ປະຊາຊົນຖານະປານກາງ  ແມ່ນໃຊ້ໄຟຟ້າ ປະມານ 25-150 ກິໂລວັດໂມງ ຈະຄິດໄລ່ 400 ກວ່າກີບຕໍ່ກິໂລ ວັດໂມງ ສະເລ່ຍແລ້ວຈະໄດ້ເສ່ຍຄ່າ ໄຟຟ້າປະມານ 60.00-80.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ປະຊາຊົນຖານະຮັ່ງມີທີ່ມີ  ເງື່ອນໄຂຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ  ປະມານ 450 ກິໂລວັດໂມງ ຈະໄດ້ເສ່ຍຄ່າໄຟຟ້າປະມານ 400.000-500.000 ຕໍ່ ເດືອນ. ສ່ວນການນຳ ໃຊ້ໄຟ ຟ້າເຂົ້າໃນຂົງເຂດເສກຖະ ກິດ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ນຳ ໃຊ້ໃນຂົງເຂດກະສິກຳການ ຄິດໄລ່ລາຄາ ໄຟຟ້າຈະແຕກ ຕ່າງກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເມື່ອທຽບໃສບັນດາປະເທດ ໃນຂົງເຂດອາຊຽນແລ້ວເຫັນ ວ່າລາຄາກະແສໄຟຟ້າຂອງ ລາວ ຍັງຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ ຢູ່.
   ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນປະ ເທດຕ່າງໆ ແມ່ນມາຈາກ ຫລາຍແຫລ່ງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກນ້ຳມັນ, ອາຍແກັດ, ຖ່ານຫີນ, ນ້ຳຕົກ, ນິວເຄຣຍ, ແສງຕາເວັນ, ລົມ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ພະລັງງານໝູນວຽນ ອື່ນໆ ແນ່ນອນຕົ້ນທຶນໃນ ການຜະລິດຕ້ອງມີຄວາມ ແຕດຕ່າງກັນລວມທັງຄຸນນະ ພາບຂອງໄຟຟ້າ. ແຕ່ສຳລັບ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງເປັນປະເທດ ທີ່ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊທີ່ອຸດົມສົມ ບູນ, ມີພູຜາສູງຊັນແຕ່ເໜືອ ຮອດໃຕ້ເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂໃນ ການສ້າງແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກສູງເຖິງ 26.000 ເມ ກາວັດແຕ່ກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ໃນການຜະລິດເຊັ່ນກັນໂດຍ ສະເພາະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ໂຮງ ຈັກ, ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາ ຊົນ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານນີ ແລະ ສາຍສົ່ງ, ລະບົບການ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງ ວຽກງານຫລຸດຜ່ອນຜົນກະ ທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄ່າບຳ ລຸງຮັກສາ ແລະ ພາສີອາກອນ ຕ່າງໆ ຕາມລະບຽບການ.